KAYSERİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu (Güncel)

Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu (Güncel)

İlimiz okul/kurumlarda görev yapan ihtiyaç ve norm fazlası öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53'ncü maddesi kapsamında ihtiyaç bulunan eğitim

kurumlarına atama başvuruları 28 Kasım - 02 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Bu kapsamda; Kurum Müdürleri ve norm fazlası öğretmenlerin aşağıdaki hususları göz önünde

bulundurmaları gerekmektedir;

1-Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53.(3) Maddesinde yer alan; ".... Norm kadro fazlası olarak

belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere

il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı

üstünlüğüne göre atanır." hükmü gereğince ;

1-a) Kendi ilçesinde 20'den fazla eğitim kurumunda ihtiyaç bulunan öğretmenler 1.Öncelikli olarak

kendi ilçesinden 20 tercihi doldurmadan, 2. Öncelik olarak başka ilçeden tercihte bulunamayacaklardır.

1-b) Kendi İlçesinde 20'den az eğitim kurumunda ihtiyaç bulunan öğretmenler 1.Öncelikli olarak

kendi ilçesindeki eğitim kurumlarının tamamını tercih etmeden 2.Öncelik olarak başka ilçeden tercihte

bulunamayacaklardır.

1-c) Kendi ilçesinde herhangi bir kurumda ihtiyaç bulunmayan öğretmenler 2.Öncelik olarak başka

ilçeden en fazla 20 tercihte bulunabileceklerdir.

2-Okul/Kurum Müdürleri tarafından kendisine bilgilendirme yapılan ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler

tercih başvurularını elektronik ortamda http://kayseri.meb.gov.tr/atama adresinden T.C kimlik numaraları ve

kurum kodu ile yapacaklardır.

    Yeni eklenen bölüm

3-Tercihte bulunan adayların başvuruları Okul/Kurum Müdürlüğü tarafından http://kayseri.meb.gov.tr/atama

adresinden onaylandıktan sonra 2 adet çıktı alınarak öğretmen ve kurum müdürü

tarafından imzalanacak ve 1 nüshası Müdürlüğümüz atama birimine gönderilecektir. Okul/kurum onayı için şifreler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce

okul/kurum müdürlüklerinin (meb.k12.tr uzantılı) resmi e-posta adreslerine gönderilecektir.

4- Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında başvuruların son günü esas alınacaktır. Öğretmenler

MEBBİS modülünde bulunan kişisel bilgilerinin (hizmet puanı, zorunlu hizmet durumu, göreve başlama ve ayrılış

işlemleri vs.) doğruluğundan bizzat kendileri sorumlu olup, varsa hataların okul/kurum müdürlüklerince

düzeltilmesi sağlanacaktır.

5- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 50.maddesinin 2.fıkrası gereğince;

"Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri il içinde

değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim

kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır. Okul/kurum müdürlükleri onay

işlemlerinde bu hükmü dikkate alarak tercih onaylarını yapacaklardır.

6-Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği",

"Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" ve "Bilgi Teknolojileri" mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim

kurumlarını tercih edemeyecektir.

7-Norm açığı olarak ilan edilen eğitim kurumlarına, norm kadro fazlası öğretmen ataması takvimi içerisinde yargı

kararı, soruşturma, hizmetin gereği, ohal iadesi, bakanlık ataması, atama iptali vb. nedenlerle atama yapılması

durumunda bu eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır.

8-Norm kadro fazlası olan öğretmenlerden ataması yapılanların atamaları iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerimizin

tercihlerini kullanırken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

9-Okul/kurum Müdürlüğünce "Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Başvuru ve Yer Değiştirme İşlemlerine ilişkin

atama duyurusunun (resmi yazı) okul/kurumda görev yapan norm kadro fazlası öğretmenlere imza karşılığında

duyurularak, istenildiğinde ibraz etmek üzere okul/kurumda muhafaza edilecektir.

10- 4,5, ve 6. Hizmet alanlarında görev yapan zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler kendilerine açılan tercihler

arasında yer alan 1, 2, ve 3. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Ancak herhangi bir özrü

(eş durumu, sağlık.vs.) bulunmayanlar bir sonraki atama döneminde zorunlu hizmet durumu ertelenmeyeceğinden

zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamak üzere yeniden zorunlu hizmet okullarına atanabileceklerdir. İlgililerin

bu durumu göz önünde bulundurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

11- Aylıksız izinde olup norm fazlası olarak belirlenen öğretmenler başvuru yapabileceklerdir.

12- Proje okullarında görev yapan norm kadro fazlası öğretmenler istemeleri halinde başvuru yapabileceklerdir.

13- Atamalar ilçe içinde öncelik verilmek üzere hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanı eşitliği

halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik

verilecektir. 

       Yeni ekleme yapılan bölüm

14- Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53(5) maddesinde yer alan, Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. (Ek cümle:RG-8/9/2016-29825) Ancak ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır. 

Öğretmenler bu madde kapsamında almış oldukları sağlık kurulu raporlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.(kendisi engelli olanlar hariç)

Örneğin;

1- A ilçesindeki bir okulun boş bulunan Coğrafya alanına yapılacak atama için A ilçesinden 70 ve 80

hizmet puanı bulunan iki öğretmenle B ilçesinden 150 puanı bulunan bir öğretmen ve C ilçesinden 200 puanı

bulunan bir öğretmenin başvuruda bulunması durumunda, bu okulun Coğrafya öğretmenliğine A ilçesinden

başvuran öğretmenlerden 80 hizmet puanı bulunan öğretmenin ataması yapılacaktır.

2- A ilçesindeki bir okulun boş bulunan Tarih alanına yapılacak atama için A ilçesinden hiçbir başvurunun

bulunmaması, buna karşın B ilçesinden 100 puanı bulunan bir öğretmen ve C ilçesinden 150 puanı bulunan bir

öğretmenin başvuruda bulunması durumunda, bu okulun Tarih öğretmenliğine C ilçesinden başvuran 150 hizmet

puanı bulunan öğretmenin ataması yapılacaktır.

Gültepe Mh Talas Bulvarı No 1/B Melikgazi KAYSERİ - 0 352 330 11 25 Pbx

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.