KAYSERİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İl İçi Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

 İl İçi Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu
 İl İçi Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

İlgia) MEB Personel Genel Müdürlüğünün 28/01/2019 tarih ve 1933392 sayılı yazısı.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün İlgi (a) yazısı ile mazeret atama dönemlerinde il içinde mazerete bağlı olarak yer değiştirmeleri yapılamayan kadrolu öğretmenlerin ilimiz eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla oluşan ihtiyaçlar dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde yer değiştirme işlemlerinin valiliklerce gerçekleştirilebileceği bildirilmiş olup, ilçenizdeki eğitim kurumlarında görev yapan ve  mazeret atama dönemlerinde il içinde mazerete bağlı olarak yer değiştirmeleri yapılamayan kadrolu öğretmenlerin aile birliği mazeretine bağlı olarak 18 - 20 Şubat 2019 tarihleri arasında başvuruları alınacaktır.

Bu kapsamda;

1-) Başvuruda bulunacak öğretmenler http://kayseri.meb.gov.tr adresinde yayınlanan alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından tercihte bulunacak olup, yazımız ekinde gönderilen başvuru formuna eş durum belgelerini ve adres durum belgelerini ekleyerek kurum müdürlüklerine onaylattıktan sonra Müdürlüğümüz atama şubesine teslim edeceklerdir.

 

Öğretmenlerden eşleri;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,

b) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,

ç) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,

d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,

f) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,

g) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,

h) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 

j) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,

k) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlan dışında sigortalı olarak çalışanlar,

ı) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar,

yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sıralananlardan (a) ila (j) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır.

(k) bendi kapsamında başvuranlardan;

>Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

>Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

>Başvuruların son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

>İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

(ı) bendi kapsamında başvuranlardan;

>Başvuruların son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

>Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir.

2- a) Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak olup, öncelik sırası aşağıdaki şekilde olacaktır.

> Eşinin görev yaptığı ilçeyi tercih edenler,

> İkamet edilen ilçeyi tercih edenler,

> İkamet adresine daha kolay ulaşım sağlanabilen ilçeyi tercih edenler.

 

   b) Her ikisi de öğretmen olan eşler istemeleri halinde, alanlarında öğretmen ihtiyacının olduğu farklı bir ilçede bulunan eğitim kurumlarına ek-2 dilekçe ile başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak; tercih ettikleri eğitim kurumlarına atama yapılmaması durumunda tercihleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmen eşlerin aynı ilçeden tercihte bulunmaları ve her ikisininde dilekçe vermeleri gerekmektedir.

3- Eşi ile aynı ilçede görev yapan öğretmenler başvuruda bulunamayacaktır. 

4- Kadrosunun bulunduğu ilçede ikamet eden öğretmenler ikamete bağlı olarak kendi ilçesine tercihte bulunamayacaktır.

 

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

Ekler

1- Resmi Yazıya ulaşmak için tıklayınız

2- Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız

3- Norm Açığı bulunan kurumlara ulaşmak için tıklayınız 

4- Ek-2 Dilekçe ye ulaşmak için tıklayınız

 

NOT: Develi İlçesi Milli Birlik İlkokulu Okul Öncesi Öğrt. Branşı ihtiyacı sehven belirtilmiş olup listeden çıkarılmıştır. 

Gültepe Mh Talas Bulvarı No 1/B Melikgazi KAYSERİ - 0 352 330 11 25 Pbx

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.