KAYSERİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim Öğretim Hizmetleri Dışı Personelin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Eğitim Öğretim Hizmetleri Dışı Personelin İl  İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Bilindiği üzere,  Bakanlığımız eğitim  öğretim hizmetleri sınıfı  dışındaki unvanlarda  görev  yapan

personelin il içi ve iller arası  isteğe  bağlı  yerdeğiştirme iş ve işlemleri,  ilgi(a) Yönetmelik hükümlerine 

göre  yürütülmektedir. İlimizde  görev  yapanpersonelin  il  içi  yer değişikliği  başvuruları  18  Mayıs -  24 

Mayıs2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Bu  kapsamda;  Ambar  Memuru,  Bekçi,  Bilgisayar İşletmeni,  Hemşire,  Hizmetli,  Memur, 

Kaloriferci,  Şef,  Şoför,  Teknisyen(THS),  Usta  Öğretici,  ve  V.H.K.İ  kadrolarında  görev  yapan

personellerden;

1-Kadrolarının bulunduğu kurumda 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla kesintisiz en az 3 (üç) yıl görev 

yapanlar  yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Üç yıllıksürenin hesabında geçici olarak 

başka okul/kurumlarda görevlendirilenlerin görev süreleri kadrosunun bulunduğu kurumdan sayılacaktır. 

Aylıksız izin süreleri üç yıllıksürenin hesabında dahil edilmeyecektir. 

2-Başvuruda  bulunacak  olan  personeller  ekteki  ihtiyaç  listesinden  en  fazla  10  (on)  kurum 

tercihinde bulunabilecek olup, Başvurular; Müdürlüğümüzün http://kayseri.meb.gov.tr internet adresinde 

yayınlananbaşvuru formunun  bilgisayarortamında doldurulup, ilgili personelce imzalanarak okul/kurum 

müdürlüğünce  onaylandıktan  sonra  PDF  formatında  taranıp  DYS  ortamında  gönderilmesi  şekliyle

yapılacaktır.

3-İlçelerimize  İhtiyaç  listesinde  belirtilen  "UNVAN  BAZINDA  İLÇE  DIŞINDAN  ATAMA 

YAPILABİLECEKKONTENJANLARA AİT AÇIKLAMA"kısmında belirtilen sayıkadar ilçe dışından 

atama  yapılabileceğinden  atamalarda  ilçenin  unvan  bazında  kontenjan  sayısının  dolması  halinde,  ilçe 

dışından  tercihte  bulunanların  tercih  ettikleri  kurumlara  herhangi  bir  atama  yapılmasa dahi  İLÇE

KONTENJANI kalmayacağındantercihleri dikkate alınmayacaktır. 

4-  İhtiyaç listesinde  belirtilen  "UNVAN  BAZINDA  İLÇE  DIŞINDAN  ATAMA  YAPILABİLECEK

KONTENJANLARA  AİT  AÇIKLAMA" kısmında  kontenjan  sayısı  0 (sıfır)  olan  yani  İlçe kontenjanı 

tamamen  dolu  olan  ünvanlarda  kontenjan  belirlenen  kurumları  ancak  ilçe  içerisinde  görev  yapanlar 

tercihte bulunabileceklerdir. İlçedışından tercihte bulunanların bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

5-Bakanlık  veya diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  geçici görevli  olanlar  ile  aylıksız  izinli 

olanlar, il içi isteğe bağlı yerdeğiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

6-Atamalar hizmet  süresi üstünlüğüne göre  yapılacak olup, Hizmet süresinin eşit  olması hâlinde 

hâlen  bulunduğu  kadrodaki  hizmet  süresi  fazla  olana  öncelik  verilecektir.  Eşitliğin  bozulmaması 

durumunda kura yolunabaşvurulacaktır. 

7-  Hizmetli  ve  Hizmetli(Ş)  ünvanlı  personeller,  Memur  ve  Memur(Ş)  ünvanlı  personeller  ile 

Teknisyen(THS)-Teknisyen(Ş)-Teknisyen(Özelleştirme) ünvanlı personellerden aynıokul/kurumu tercih 

edenler arasında atama işlemi de bu duyurunun 6.maddesi hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

8-Haklarında  yapılan  idari  soruşturma  sonucu  görev  yeri değişen  personele,  daha  önce  görev 

yaptıklarıgörev yerinearadan 4 (dört) yıl geçmeden tercih hakkı verilmeyecektir.

 

Başvuru  formlarının  en  geç 25  Mayıs 2022 Çarşamba 

günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze PDF formatında taranıp atama38@meb.gov.tr adresine mail 

yoluylave DYS ortamında gönderilmesi gerekmektedir.

 

/meb_iys_dosyalar/2022_05/17143339_BAYVURU_FORMU.xlsx

/meb_iys_dosyalar/2022_05/17143339_2022_Yl_Yci_Kontenjan_ListesiGuncel-17-05-2022.xlsx

Gültepe Mh Talas Bulvarı No 1/B Melikgazi KAYSERİ - 0 352 330 11 25 Pbx

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.