KAYSERİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2021 YILI KAYSERİ GÜZEL SANATLAR LİSESİNE ÖĞRETMEN ALIMI DUYURUSU

2020-2021 YILI KAYSERİ GÜZEL SANATLAR LİSESİNE ÖĞRETMEN ALIMI DUYURUSU

2020-2021 YILI KAYSERİ GÜZEL SANATLAR LİSESİNE ÖĞRETMEN ALIMI DUYURUSU


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 32, 33, 34, 35 ve 36. Maddeleri uyarınca ihtiyaca binaen belirtilen takvim doğrultusunda İlimiz Melikgazi İlçesi Kayseri Güzel Sanatlar Lisesine           2 Görsel Sanatlar, 1 Müzik (Kanun), 1 Müzik (Bağlama), 1 Müzik (Türk Halk/Türk Sanat/Çok Sesli Koro Eğitimi Öğretmeni seçimi için başvurular alınacaktır.

Öğretmen ihtiyacı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 33 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan atamalarla karşılanamayan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan öğretmenler değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. hükmü gereğince Değerlendirme ve Uygulama sınavına göre öğretmen seçimi ve ataması yapılacaktır.

       Başvuruda Aranacak Şartlar;

1-       Başvuru tarihi itibarıyla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olmak,

2-       Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az üç yıl öğretmenlik yapmış olmak

            Değerlendirme ve Uygulama Sınavı Kapsamında yapılacak başvurular;

1-       Daha önce güzel sanatlar lisesinde görev yapmamış olanlardan yukarıdaki başvuru şartlarını taşıyarak                 

başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler dilekçe ile birlikte (dilekçeye hizmet cetveli, eğitim belgesi varsa ödül ile ilgili belgeler eklenerek)  doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Atama Şubesine başvuracaklardır.

Değerlendirme ve Uygulama sınavına ilişkin yapılacak iş ve işlemler;

1-       Başvuru ile güzel sanatlar lisesine yeniden atama kapsamında ( İlgili yönetmeliğin 33/3. Maddesi gereği) ihtiyacın tamamen ya da kısmen karşılanamaması durumunda ekte yer alan takvim doğrultusunda değerlendirme ve ardından uygulama sınavı yapılacaktır.

2-       Adaylar, Ek-5 değerlendirme formu üzerinden, Değerlendirme ve Uygulama komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı aday uygulama sınavına alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylarda uygulama sınavına alınacaktır. Uygulama sınavına girecek adayların listesi takvim doğrultusunda Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi Internet sitesinden yayımlanacaktır.  

3-       Uygulama sınavı duyuru eki takvimde belirtilen tarihte yine duyuru eki Ek-6 Uygulama sınavı formunda yer alan konular ve puanlar üzerinden ayrı ayrı değerlendirilerek yapılacaktır. Uygulama sınavından 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

4-       Uygulama sınavında başarılı olan adayların atamaya esas puanları, Ek-5 değerlendirme formu üzerinden aldıkları puan ile uygulama sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

5-       Atamaya esas puanlar, sonuçların ilanı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerli sayılacaktır.

Değerlendirme ve Uygulama Sınavına İtirazlar;

1-       Değerlendirme sonuçlarına itirazlar duyuru eki takvimde belirtilen tarihler arasında doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Atama şubesine yapılacaktır. İtirazlar Değerlendirme ve Uygulama komisyonunca değerlendirilecek ve sonuçları yine takvimde belirtilen tarihte Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Resmi İnternet sitesinde yayınlanacaktır.

2-       Uygulama sınavı sonuçlarına itirazlar, duyuru eki takvimde belirtilen tarihler arasında doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Atama şubesine yapılacaktır. İtirazlar Değerlendirme ve Uygulama Komisyonunca değerlendirilecek ve sonuçları yine takvimde belirtilen tarihte Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi Internet sitesinde yayınlanacaktır.

 

 

Atamaların Yapılması;

1-       Uygulama sınavından 60 ve üzeri alan adayların atamaya esas puanları, Ek-5 değerlendirme formu üzerinden aldıkları puan ile uygulama sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

2-        Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla Ek-5'te yer alan Forma göre değerlendirme puanı, Ek-6'da yer alan Forma göre uygulama sınavı puanı, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılacaktır. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday kura ile belirlenir.

3-        Atama işlemi takvimde belirtilen tarihte yapılacaktır.

Atama Yapılacak Kurumlar;

Okul Adı

Branş

Norm Açığı

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi

Görsel Sanatlar

       2

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi

Müzik (Kanun)

       1

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi

Müzik (Bağlama)

       1

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi

Müzik (Türk Halk/Türk Sanat/Çok Sesli Koro)

       1

 

Duyuru Ekleri;

-          Takvim

-          Ek-5 Değerlendirme Formu

-          Ek-6 Uygulama Sınavı Formu

 

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Kayseri Güzel Sanatlar Lisesine Görsel Sanatlar/Müzik Öğretmeni Alımı Takvimi

 

 

Değerlendirme ve Uygulama sınavı Başvuru Tarihleri

 

16-19 Mart 2021

Değerlendirme sonucu Uygulama Sınavına Alınacak Adayların Duyurulması

26 Mart 2021

Değerlendirme sonuçlarına İtirazların Yapılması

29 Mart 02 Nisan 2021

Değerlendirmeye Yapılan İtirazların Sonuçlandırılması

05-09 Nisan 2021

Uygulama Sınavının Yapılması

14 Nisan 2021

Uygulama Sınav Sonuçlarının Duyurulması

16 Nisan 2021

Uygulama Sınav Sonuçlarına İtirazların Yapılması

19-26 Nisan 2021

Uygulama Sınavına Yapılan İtirazların Sonuçlandırılması

27-30 Nisan 2021

Atamaların Yapılması

 03 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 10 gün içinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gültepe Mh Talas Bulvarı No 1/B Melikgazi KAYSERİ - 0 352 330 11 25 Pbx

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.