Güzel sanatlar liselerine müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin atamaları ile ilgili duyurusu