2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANLAMA ANKETİ

Çalışma 3 bölümdan oluşmaktadır.

2014 yılından itibaren personelimizin yüksek kaliteli, konforu arttırılımış, öğretim materyalleri güçlendirilmiş hizmet içi eğitim fırsatlarından yararlanmasını sağlamak üzere yeni tedbirler alınacaktır. Özellikle İlçe merkezleri ve köylerde çalışan öğretmenlerimizden şehir merkezinde oturma onayı bulunanlar kadrolarının bulunduğu okulun müdürünün sorumluluğu altında olmak kaydıyla merkez ilçelerde düzenlenecek hizmetiçi eğitim etkinliklerine de başvurabilecek ve katılımlarında sorun yaşanmayacaktır. Akşam ya da gündüz saatlerinde düzenlenen bu etkinliklere katılan öğretmenlere ikametleri şehir merkezi olduğu için yolluk ve yevmiye ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca öğretim görevlisi temin edilmesi durumunda ilçe merkezlerinde de kurs açmaya gayret edilecektir. Saygıdeğer personelimizin mağdur olmaması ve en verimli planlamayı yapabilmemiz için birinci bölümdeki sorulara kişisel durumuna en uygun yanıtı vermesi gerekmektedir.Hizmetiçi Eğitim İhtiyacı Bölümünde bulunan bilgiler 2014 yılının hizmetiçi eğitim planının yapılabilmesi için sizin ihtiyaçlarınızı belirlemek amacıyla alınmaktadır. Sizin herhangi bir kursa katılım veya görev almak için bavurduğunuzu göstermez. Personel ihtiyaçlarına göre hizmetiçi eğitim planı yapıldıktan sonra görev almak isteyenlerin başvuruları 2013 yılı Aralık ayına kadar ayrıca istenecek ve kursa katılmak isteyenlerin başvuruları da 2014 yılının başından itibaren ilsis modülü üzerinden alınacaktır. Anket için T.C. , Ad - Soyad bilgileri okullara göre ihtiyacının ve kurs merkezlerinin buna göre belirlenmesi, görev almak isteyenlerin de tespiti için bölümün eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Bu listelerde yer almayan ancak sizin eklemek istediğiniz kurs ve seminerler ile önermek istediğiniz herşeyi düşünceler kısmına yazabilirsiniz.
Değerlendirme alanı 2013 yılı ve öncesinde katıldığınız hizmetiçi eğitim etkinliklerini değerlendirerek 2014 yılı planlamasına katkı sağlamanızı hedeflemektedir. Sizin olumlu ya da olumsuz algılarınız bizim yol göstericimiz olacaktır.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

Katılımcı Sayısı:2814
 

T.C. Kimlik No:
Adınız:
Soyadınız:
İlçeniz:
 
  Evet Hayır
Büyükşehir sınırları içinde çalışıyorum ve oturuyorum.
Büyükşehir sınırları içinde çalışıyorum ve dışında oturuyorum.
İlçe merkezinde çalışıyorum, büyükşehir sınırları içinde oturuyorum.
İlçe merkezi dışında çalışıyorum (Köy, kasaba vb.), büyükşehir sınırları içinde oturuyorum.
İlçe merkezinde çalışıyorum, ilçe merkezinde oturuyorum.
İlçe merkezi dışında çalışıyorum (Köy, kasaba vb.), ilçe merkezinde oturuyorum.
İlçe merkezi dışında çalışıyorum (Köy, kasaba vb.), ilçe merkezi dışında oturuyorum.
Büyükşehir sınırları içinde oturduğum için şehir merkezindeki etkinliklere katılmak istiyorum. Yolluk ve yevmiye talebim olmayacaktır.
İlçe merkezinde oturuyorum ve merkezinde düzenlenecek etkinliklere katılmak istiyorum.
İlçe merkezi dışında oturuyorum (Köy, kasaba vb.) ve ilçe merkezinde düzenlenecek etkinliklere katılmak istiyorum.
Büyükşehir sınırları içinde çalışıyorum ve belirleyeceğim ilçe merkezinde etkinliklere katılmak istiyorum. Yolluk ve yevmiye talebim olmayacaktır.
 
 
Konu Alanı: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
 
FAALİYET ADI Bu faaliyete daha Önce katıldım. Bu faaliyete katılmak isterim. Bu faaliyette görev almak isterim.
1-PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ (TEMEL SEVİYE)
2-PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ (İLERİ SEVİYE)
3-E-ÖĞRENME PORTALI HAZIRLAMA (MOODLE) KURSU
4-WEB TABANLI İÇERİK GELİŞTİRME KURSU (I.KADEME)
5-WEB TABANLI İÇERİK GELİŞTİRME KURSU (II.KADEME)
6-FLASH (ANİMASYON HAZIRLAMA) KURSU
7-CİSCO (CCNA)1-2
8-İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ (JOOMLA)
9-SERVER 2008 R2
10-PHOTOSHOP KURSU
11-PHP PROGRAMLAMA KURSU
12-ASP PROGRAMLAMA KURSU
13-WORD - EXCELL KULLANIM KURSU
14-EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI
15-SUNU HAZIRLAMA KURSU (POWER POINT)
16-TEMEL BİLGİSAYAR KURSU
17-WINDOWS 7-OFFİCE 2010 KURSU
 
   
Konu Alanı: AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ  
FAALİYET ADI Bu faaliyete daha Önce katıldım. Bu faaliyete katılmak isterim. Bu faaliyette görev almak isterim.
15-HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (Comenius-Leonardo-Grundtvig) PROJE HAZILARAMA TEKNİKLERİ
16-AB GENÇLİK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
17-IPA PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
18-PROJE DÖNGÜSÜ
 
   
Konu Alanı: YÖNETİM  
FAALİYET ADI Bu faaliyete daha Önce katıldım. Bu faaliyete katılmak isterim. Bu faaliyette görev almak isterim.
19-PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ VE VİZYON GELİŞTİRME
20-PROJE YÖNETİMİ
21-DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI SEMİNERİ
22-EĞİTİM YÖNETİMİ VE ETKİLİ OKUL
23-EĞİTİMDE YÖNETİŞİM
24-İLSİS, E-OKUL, E-POSTA BECERİLERİ GELİŞTİRME SEMİNERİ
25-HALKLA İLİŞKİLER,ETKİLİ OKUL VE ÇEVRE İLŞKİLERİ
26-İNCELEME, SORUŞTURMA VE ÖN İNCELEME İŞLEMLERİNDE HUKUKSAL YAKLAŞIM TEKNİĞİ
27-LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK
28-STRATEJİK PLANLAMA
29-RESMİ YAZIŞMA KURALLARI
30-TAŞIMALI İLKÖĞRETİM UYGULAMALARI
31-TKY UYGULAMALARI
32-TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ EĞİTİM SEMİNERİ
 
   
Konu Alanı: PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK  
FAALİYET ADI Bu faaliyete daha Önce katıldım. Bu faaliyete katılmak isterim. Bu faaliyette görev almak isterim.
33-MESLEKİ TANITMA VE YÖNLENDİRME
34-AİLE, TOPLUM VE EĞİTİM KURUMLARINDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME SEMİNERİ
35-ÇALIŞAN VE RİSK ALTINDA OLAN ÇOCUK EĞİTİMİ
36-ÇOCUK PSİKOLOJİSİ
37-BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ
38-ÇOCUKLARLA İLETİŞİM YÖNTEMLERİ SEMİNERİ
39-DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ SEMİNERİ
40-EĞİTİMDE KAYNAŞTIRMA SEMİNERİ
41-ETKİLİ İLETİŞİM
42-GENÇLİK ÇAĞI İLETİŞİM
43-İLKÖĞRETİMDE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINI ÖNLEME SEMİNER
44-İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK HİZMETLERİ VE YÖNELTME YÖNERGESİ SEMİNERİ
45-PDR PROGRAM TANITIMI
46-PSİKOEĞİTİM SEMİNERİ
47-PSİKOSOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ SEMİNERİ
48-REHBERLİK ANLAYIŞI KAZANDIRMA SEMİNERİ
49-REHBERLİK YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
50-RİSKLİ DAVRANIŞLARA KARŞI OKUL ODAKLI TEMEL ÖNLEME
51-DEĞERLER EĞİTİMİ
 
   
Konu Alanı: SINIF YÖNETİMİ, ÖĞRETİM, PEDAGOJİ  
FAALİYET ADI Bu faaliyete daha Önce katıldım. Bu faaliyete katılmak isterim. Bu faaliyette görev almak isterim.
52-FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ LABARATUVAR MALZEMALERİ KULLANIMI
53-AKTİF ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ SEMİNERİ
54-BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMALARI
55-ÇOKLU ZEKA KURAMI VE EĞİTEM UYG.
56-DYNED İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ TANITIM SEMİNERİ
57-EĞİTİCİ DRAMA ETKİNLİKLERİ
58-EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİ YÖNTEM VE TEKNİKLER
59-EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
60-EĞİTİMDE YENİ DEĞERLER VE YAKLAŞIMLAR
61-İNTEL ÖĞRETMEN PROGRAMI
62-MATEMATİK ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
63-OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
64-ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIM
65-ETİK KURALLARI
66-TEMEL YETENEKLER TESTİ (6-8) KULLANIM KURSU
67-ZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE KORUNMA YOLLARI
68-EĞİTİMDE DİSİPLİN VE SINIF YÖNETİMİ
69-SOSYAL ETKİNLİK PLANLAMA VE UYGULAMA SEMİNERİ
 
   
Konu Alanı: DİL ÖĞRENİMİ  
FAALİYET ADI Bu faaliyete daha Önce katıldım. Bu faaliyete katılmak isterim. Bu faaliyette görev almak isterim.
70-PRATİK İNGİLİZCE KONUŞMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
71-TEMEL ALMANCA KURSU
72-TEMEL İNGİLİZCE KURSU
73-OSMANLI TÜRKÇESİ KURSU
 
   
Konu Alanı: ÇEŞİTLİ  
FAALİYET ADI Bu faaliyete daha Önce katıldım. Bu faaliyete katılmak isterim. Bu faaliyette görev almak isterim.
74-İLK YARDIM VE İLK MÜDAHALE
75-MODEL UÇAK BAŞLANGIÇ KURSU
76-SATRANÇ
77-PİC PROGRAMLAMA KURSU
78-OKUL SAĞLIĞI SEMİNERİ
 
   
Aşağıdaki olumlu ifadeleri okuyarak,önceki zamanlarda katılmış olduğunuz hizmetiçi eğitim etkinlikleri hakkında sizde oluşan memnuniyet düzeyi ölçülmeye çalışılmaktadır. Memnuniyet düzeyinizi 1 ile 5 arasındaki bir rakamla belirleyiniz.
Kesinlikle Katılıyorum (5) Oldukça Katılıyorum (4) . Katılıyorum (3) Pek Katılmıyorum (2) Kesinlikle Katılmıyorum (1)

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri, eğitim yılı çalışma takvimi açısından uygun zamanda düzenlenmiştir.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin kapsamı belirlenmeden önce ihtiyaç analizi yapılmış olduğunu düşünüyorum.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin başlangıcında programın amaçları bize bildirilmiştir.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin amaçları ihtiyaçlarımıza yöneliktir.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin amaçları içerik ile tutarlıdır.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin amaçları öğretim faaliyetleri ile tutarlıdır.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin kapsamı ihtiyacımı karşılamada yeterli olmuştur.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin kapsamı içindeki konular mesleki yaşamda kullanılabilecek niteliktedir.    

Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamı içinde, bireysel gelişime yardımcı olabilecek konulara da yer verilmiştir.                     

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin konuları açık, anlaşılır ve düzenli verilmiştir.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin uygulanmasında kullanılan öğretim materyalleri yeterlidir.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin uygulanmasında kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri öğretimde etkili olmaktadır.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde görevli öğretici personelin, alan bilgisi yeterlidir.      

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde görevli öğretici personel, süreyi verimli ve etkin kullanmaktadır.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde görevli öğretici personel, kursiyerlerin derse katılımını sağlayabilmektedir.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde görevli öğretici personelin kursiyerlerle iletişimi yeterli ve etkilidir.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde görevli öğretici personelin program süresince istekliliği yüksektir.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin uygulandığı eğitim ortamının fiziksel koşulları yeterlidir.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin uygulandığı eğitim ortamındaki eğitim araçları yeterlidir.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin uygulanması sırasında programın nasıl daha etkili hale getirilebileceği ile ilgili olarak görüşlerimize başvurulmuştur.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin edindiğimiz bilgi ve becerileri nerelerde ve nasıl uygulayabileceğimiz gösterilmiştir.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin uygulamalarda ortaya çıkabilecek problemleri nasıl çözebileceğimize ilişkin yollar açıklanmıştır.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri için ayrılan süre yeterli olmaktadır.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin uygulandığı zaman dilimi uygundur.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde görevli öğreticiler, zaman zaman ara değerlendirmeye yönelik uygulamalara yer vermektedirler.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde uygun ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmaktadır.

Ölçme ve değerlendirme soruları/uygulamaları amaçlara ve içeriğe uygun olarak hazırlanmaktadır.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde edindiğim bilgi ve beceriler mesleki gelişimime yardımcı olmuştur.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde edindiğim bilgi ve beceriler, kendimi kişisel yönden geliştirmeme yardımcı olmuştur.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde edindiğim bilgi ve beceriler, hizmet içi eğitime bakışımı olumlu yönde etkilemiştir.

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde amaçlanan bilgi ve becerileri kazandığıma inanıyorum.

 
   
Konu Alanı: DÜŞÜNCELER/ÖNERİLER/İSTEKLER